Vi står også bak www.iExcelbooks.no

iExcelbooks-864688_small

iExcel og iExcelbooks.no

De to konsulentene i RIC Excel Rapporter AS er stiftere og partnere av iExcel AS og iExcel konseptet. På nettsiden iexcelbooks.no kan grundere, småbedrifter og -foreninger skaffe seg avanserte Excel-systemer som er på et nivå hvor de kan utkonkurrere dataprogrammer og nettløsninger. De Excel-systemene iExcel AS tilbyr er for regnskap, faktura og lønn.

iExcel’s Premium-versjoner viser tydelig det svært høye nivået det er på de Excel-løsningene Sigurd Renander utvikler.

 

Gjør jobben med regnskap, lønn og fakturering i et Excel-system

Markedets beste løsninger for smarte folk med Excel-erfaring finner du på www.iexcelbooks.no. Gratis Mini-versjoner fungerer som inngangsmodeller, mens rimelige Premium-medlemskap gir profesjonelle komplette versjoner. Premium er priset lavt for at alle skal ha mulighet til å skaffe seg medlemskapet som igjen gir programvaren.

Det er Sigurd Renander som har utviklet Excel-systemene og Tonje C. Gulbrandsen har blitt med som partner for å videreutvike konseptet. iExcel er et unikt konsept siden vi utelukkende har brukt Microsoft Excel som utviklingsverktøy. Våre kunder har derfor gleden av å jobbe 100% i Excel-systemer. Dette gir store fordeler, blant annet ved at kundene overføre data til og fra andre systemer med copy-paste. Dette er en metodikk som i praksis fungerer like godt som hel-integrerte løsninger, som har sine egne svakheter.

 

Alle Mac- og PC-brukere vil ha stort utbytte av å arbeide mest mulig i Excel, som er verdens mest utbredte forretningsapplikasjon. Excel er et must å lære seg for alle elever og studenter, lærere, økonomer, IT-folk etc. I stedet for å tvinges til å lære seg dyre og sære spesialsystemer, gir iExcel’s praktiske og rimelige Excelsystemer langt viktigere og mer verdifull kompetanse.

Moduler til Excelsystemer vi spesialutvikler for kunder

Vi har bygget opp et fyldig bibliotek med egenutviklede Excel-moduler som vi med enkle grep kan tilpasse og bygge inn i systemene vi lager til kundene. Våre prefabrikkerte moduler gjør oss i stand til å kutte vesentlig ned på utviklingstiden på konsulentoppdragene vi utfører. I mange tilfeller er vi 80 % ferdige med oppdraget i det øyeblikk vi starter. Vår effektivitet er stor og gjør oss svært konkurransedyktige. Selv virksomheter med intern kompetanse vil kunne se seg tjent med å engasjere oss fremfor å bruke tid på egenutvikling av systemer.

Eksempel på moduler vi allerede har klare for innbygging i nye Excel-systemer:

  • Kontoplan på norsk + engelsk med referanser til 8 ulike typer rapporter, herunder alminnelig næringsoppgave, resultatregnskap og balanse og kontantstrømanalyse.
  • Årsregnskap for selskap og konsern med avstemminger, dokumentasjoner og noteopplysninger
  • Månedsrapporter for konsern eller selskaper med tilleggsposteringer, elimineringer og korreksjoner
  • Nøkkeltall og regnskapsanalyse