Vår kompetanse gir deg full trygghet

Kompetanse gir trygghet 2402732_small

Vi har solid kompetanse som er forankret i lang teoretisk utdannelse, mangeårig variert praksis, samt personlige egenskaper og interesser. Kombinasjonen av ferdigheter har ført oss opp på øverste nivå av rådgivere i de nisjer hvor vi opererer.

Statsautorisert revisor står for trygghet

En statsautorisert revisor har bestått høyere revisoreksamen. Høyere Revisorstudium (HRS) er et av Norges hardeste og vanskeligste studier, med krav til laudabel karakter på eksamen i alle fag. Det er blant statsautoriserte revisorer du finner landets beste hoder innen regnskap- og rapportering.

Kunnskapene på praktisk forretningsjus, selskaps- og skatterett er også viktige. Microsoft Excel er det verktøyet alle økonomer, ingeniører og matematikere til daglig bruker i jobben. Ved hjelp av mulighetene Excel gir, kan tidkrevende arbeidsoppgaver utføres på en brøkdel av tiden. Statsautorisert revisor Sigurd Renander har gjennom sin kompetanse alle forutsetninger for effektivt å bygge effektive Excel-systemer på dedikerte arbeidsoppgaver innen regnskap og rapportering.

Systemutvikling

Dataløsninger er nødvendig i enhver bedrift. Standardløsninger er ofte ikke nok, siden de har for mange begrensninger. Det er dermed behov for skreddersydde løsninger.

Men det å få et IT-firma til å skreddersy avanserte løsninger er både dyrt og vanskelig. Det tryggeste, rimeligste og mest fleksible vil alltid være Excel-systemer. Utfordringen er å få et Excel-system til å være minst like pålitelig som et avansert IT-system som koster minst 10 ganger så mye.

Vi har topp kometanse på å lage gode og anvendelige Excel-systemer. Våre løsninger fungerer utmerket i praksis og er trygge nok. Systemutviklingen gjør vi i samarbeid med kundens ansatte, noe som er viktig for at bedriften selv skal kunne ta over tilpasninger og vedlikehold av systemene.

Opplæring og kompetanseoverføring

Et Excel-system er et enkelt, forståelig og helt konkret virkemidler for å gjennomføre effektive arbeidsoperasjoner. Dermed er det forholdsvis enkelt å overføre kunnskap til den som skal utføre det daglige arbeidet. Opplæring skjer både ved at nøkkelansatte aktivt deltar i utviklingen, mens også ved at vi på kravspesifikasjon, rutinebeskrivelser og rapportinnhold drar veksler på bedriftens egne ansatte. Testing av systemene skal utføres av de samme personene. Ti lslutt legger vi inn mye nøkkelkunnskap inn i regnearksystemene i oversiktlige databaser, forklaringer, inndata-valideringer og brukansvisninger.

Forenkling og automatisering av arbeidsoppgaver

Å forenkle kompliserte arbeidsoperasjoner er ikke lett. Det å automatisere samme arbeidsoperasjoner er en enda større kunst.

For å få til forenkling og automatisering gjennom et Excel-system kreves både overblikk, kreativitet, systematikk og erfaring. Det at vi kontinuerlig arbeider med slike prosesser, gjør at vi blir regnskapssjefens og controllerens beste og viktigste hjelper. Vår innsats gir de begge en langt mer behagelig arbeidssituasjon enn tidligere, i tillegg til at kompetanse smitter over og gir økt selvtillit.