Med Excel løses de fleste utfordringer

Smarte losninger 2336488_small

Vi sørger for effektive løsninger på behovene som er

Det er to måter vi hjelper bedrifter på:

 1. Oppdrag som er ren Excel-utvikling
 2. Oppdrag hvor vi leies inn som Management-For-Hire og bruker Excel til å gjøre jobben mer effektiv.

I begge tilfellene kommer du som kunde til å sitte igjen med effektive og praktiske løsninger som kan brukes i flere år fremover.

1. Excel-utviklings oppdrag

Oppdrag med ren Excel-utvikling tar utgangspunkt i

 1. Et behov for effektivisering, feilretting, dokumentasjon eller annen forbedring av informasjon
 2. Et eksisterende manuelt system eller Excel-system som håndterer informasjon

Med vår metodikk utvikler vi Excel-systemer som overskrider forventningene. Dette gjøre vi til en pris som er lavere enn man har lov å hope på.

Oppdrag som dette utfører ute hos kunden der det er mulig. Vi kan ellers utføre jobben på vårt eget kontor med kommunikasjon med kunden via telefon og epost.

 

2. Management-For-Hire oppdrag

De primære arbeidsoppgavene utfører vi på en profesjonell og solid måte. Det vi i tillegg gjør, er å lage noen små men effektive Excel-systemer for at vi selv skal gjøre jobben vår best mulig. Disse systemene gir vi vederlagsfritt til bedriften slik at vår etterfølger kan bruke de for å gjøre sin jobb best mulig.

De arbeidsoppgavene vi velger å automatisere i Excel-systemer, vil være de som er mest tidkrevende, risikofylte, kompliserte og kjedelige. Automatisering av slike arbeidsoppgaver gir så mye effektivitetsøkning at det spares inn allerede i løpet av Management-For-Hire oppdraget. I tillegg til automatisering sørger vi også for at det bygges inn elementer for å ivareta sikkerhet, kvalitet og kunnskapsoverføring.

Gevinstene for din bedrift, oppsummert:

  1. Vi utfører våre arbeidsoppgaver på profesjonelt, metodisk og effektivt vis
  2. Vi systematiserer arbeidsprosesser og data samtidig som vi jobber
  3. Vi legger relevante data inn i mye Excel-systemer vi setter opp for å automatisere arbeidsprosessene.
  4. Vi sørger for at prosessene i Excel foregår på en sikker og dokumenterbar måte
  5. Når vi er ferdige med oppdraget overlater vi Excel-systemene vederlagsfritt til kunden
  6. Systemene er nærmest selvforklarlige, men vi sørger selvsagt for opplæring og oppfølging

Management-For-Hire oppdrag utfører vi fortrinnsvis på kundens kontor