Regnskapsrapporter

Få regnskapsrapportene ut i tide – og uten feil

CG927Spar tid og unngå forsinkelser. Oppnå samtidig bedre oversikt og kontroll.

Rapportering i et Excel-system overtar mange manuelle, tidkrevende og kjedelige arbeidsoppgaver. Når Excel-systemet først har blitt laget, vil senere regnskapsrapporteringer være raskere og enklere.

Men alle Excel-systemer må vedlikeholdes og forbedres. Om rapportsystemet er gammelt kan det være lønnsomt å oppdatere det til nye behov og foreta ytterligere automatisering av prosessen.

I RIC Excel Rapporter AS er vi spesialister på blant annet det å sette opp Excel-systemer for rapportering. Kundene våre unngår mange overtidstimer hver måned fordi vi har effektivisert Excel-systemene de bruker til rapporteringen.


Vi gjør de viktige Excel-rapporteringssystemene mer effektive:

 • Månedsrapporter
 • Kvartalsrapporter
 • Årsrapporter


Konsernrapportering

Jo mer omfattende og kompleks rapporteringen er, desto mer er det å tjene på å optimalisere Excel-systemet som skal brukes. Rapportering i konsern betyr at det blir ekstra mange komplekse forhold å håndtere. Et konsern bør derfor alltid arbeide med optimalisering av sitt Excel-rapportsystem.

Konsernrapporteringen består av to områder som begge bør vurderes i forhold til optimalisering:

 • Inndata: Rapporteringspakkene til datterselskapene kan settes opp slik at det blir minst mulig jobb i datterselskapene, uten at dette betyr merarbeid i morselskapet.
 • Utdata: Konsolideringssystemet som inneholder sluttrapportene skal hente inndata automatisk, foreta beregninger, og lede den ansatte gjennom de manuelle oppgavene som må gjøres. Excel-systemet skal ta hånd om svært mange av arbeidsoppgavene. Det bør settes opp til å redusere behovet for manuelt arbeid til et minimum.
 • Oversiktlighet og dokumentasjon: Linken mellom inndata og utdata må gjøres oversiktlig og de høye krav til revisjonsspor og sikkerhet må være tilfredsstilt.

 

Dine gevinster med optimalisert Excel-system for rapportering:

 • Frigjøring av mye tid
 • Bedre arbeidsmetodikk
 • Bedre oversikt og dokumentasjon
 • Lavere risiko for feil
 • Et enklere og mer logisk og brukervennlig system

 

Hvorfor våre konsulenter gir så gode løsninger

 • Vi har solid erfaring fra denne type jobber og liker å skape løsninger
 • Vi bruker en målrettet metodikk som har vist seg å være effektiv
 • Vi har en rekke ferdigutviklede moduler vi kan bygge inn i et nytt system
 • Vi tar utgangspunkt i dine eksisterende Excel-filer og beholder alt som er godt nok
 • Vi har høy kompetanse på regnskap og konsernregnskap og praktisk utførelse
 • Vi jobber raskt og effektivt og kaster ikke bort tiden på unødvendigheter
 • Vi setter systemet opp slik at du selv kan utføre fremtidig tilpasninger