Om oss

 

Vi hjelper din bedrift til å få bedre oversikt og økt effektivitet

Vi gir deg gode løsninger i løpet av kort tid. Høye fagkunnskaper i kombinasjon med avansert og smart bruk av Excel gjør at vi jobber effektivt og gir skreddersydde løsninger.

Microsoft Excel er vårt fremste arbeidsverktøy og vi har lang erfaring og stor kompetanse på utvikling/forbedring av Excel-systemer. Våre kunder nyter godt av at vi på mange områder har ferdig utviklede moduler. Disse kan vi så sette inn og tilpasse i kundenes Excel-systemer.

Nye Excel-systemer spesialtilpasses i henhold til virksomhetens behov. Det legges vekt på fleksibilitet for at Excel-systemene skal få lang levetid selv når det skjer mange endringer. Gamle Excel-systemer oppgraderer vi til å bli mer brukervennlige og effektive. I tillegg sørger vi for at de får bedre dokumentasjon og oversiktlighet.

Sigurd

Sigurd Renander

Sigurd Renander

– Statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen

– Spisskompetanse: Excel-utvikling, årsoppgjør, konsernregnskap, månedsrapportering o.l.

– Eier og seniorkonsulent i RIC Excel Rapporter AS

 

 

 

 

Tonje

Tonje C. Gulbrandsen

Tonje C. Gulbrandsen

– MBA fra Columbia Business School i New York (USA)

– Spisskompetanse: Budsjetter, investeringskalkyler, lønnsomhetsanalyser o.l.

– Seniorkonsulent i RIC Excel Rapporter AS

 

 

 

 

iExcelbooks.no

I tillegg til konsulentvirksomheten i RIC Excel Rapporter AS, står vi også bak selskapet iExcel AS og nettsiden www.iexcelbooks.no. iExcel gir løsninger for alle som heller vil jobbe i Excel-regneark i stedet for rigide og byråkratiske dataprogrammer og webløsninger. iExcel har Excel-systemer for både Regnskap, Lønn og Fakturering. Ved hjelp av iExcel kommer gründere i gang slik at de blir raskt selvhjulpne til en svært lav oppstartskostnad.