Noen timers konsulenthjelp gir stor gevinst

Eksterne konsulenter er en ressurs som gjør det mulig å utføre lønnsomt og nødvendig arbeid i dag i stedet for til neste år. Kvaliteten blir også høyere.

Dyktige konsulenter sørger for at økt lønnsomhet. Som dyktige konsulenter er vi opptatt av å gi våre kunder stor gevinst hver måned i overskuelig fremtid.

Ta for eksempel vår spesialitet: Høykvalitets Excel-systemer for månedlig regnskapsrapportering.

Renander gir mange fordeler

Gode løsninger gir store fordeler

Det er statsautorisert revisor Sigurd Renander som er vår konsulent på dette området. Han skaper verdier i form av:

  • Betydelig høyere kvalitet på rapporteringen med lav risiko for feil
  • Automatisering av store, tunge og tidkrevende arbeidsoppgaver
  • Manuelt og tidkrevende detaljarbeid forenkles, struktureres og reduseres
  • Dokumentasjonen blir bedre og mer oversiktlig til glede for selskapets regnskapssjef, controller og revisor
  • Siste-minutts-endringer i grunnlaget for rapportene håndteres raskt og sikkert av systemet

Sigurd Renander utvikler Excel-systemer til å være en mal som kan brukes hver måned. Etter levering står våre kunder fritt i å gjøre tilpasninger og videreutvikle malen. Investeringen i nytt eller forbedret rapporteringssystem gir avkastning hver eneste måned etter at jobben er ferdig.

Kvaliteten på arbeidsprosess, rapporter og dokumentasjon blir vesentlig høyere enn tidligere. Tidsfrister kan overholdes og overtidsarbeid blir redusert når Excel-systemet tar en større del av jobben.

Innsats på utvikling og forbedring av Excel-systemer er blant de mest lønnsomme og sikre investeringer man kan gjøre.

Jo raskere investeringen gjennomføres, desto raskere høstes gevinstene.