Kunnskaper og erfaring avgjør kvaliteten på Excel-systemet

For at du skal få et godt rapportsystem på kort tid er Excel-utviklerens kompetanse avgjørende. 

Det er ikke nok å være dyktig på regnskap for å lage et godt rapportsystem. Og det er ikke nok å være dyktig på systemering og Excel, hvis regnskapkompetansen ikke er der.

Det er en kombinasjonen av ferdigheter og erfaring på viktige områder som avgjør hvor godt resultatet blir. Excel-utvikleren kan ikke ha noen svake sider, uten at dette går ut over resultatet.

Vi kan illustrere dette med følgende skisse:

18-09-2013 Sammensetning av erfaringer og ferdigheter

Vår konsulent på slike oppdrag er statsautorisert revisor Sigurd Renander. Illustrasjonen viser hvordan han scorer høyt på alle viktige ferdigheter og erfaringer. Dette er årsaken til at Sigurd Renander alltid får til ekstraordinært gode resultater. Han bruker rett og slett mindre tid på å få Excel-rapportsystemeropp på et langt høyere nivå.

Kostnadene av å bruke RIC Excel Rapporter AS på oppdrag blir vesentlig mindre enn de tenkte alternativene tabellen viser. Våre kunder tjener fort inn igjen utviklingskostnadene gjennom spart tid, økt effektivitet og bedre dokumentasjon og kontroll.

Kvalitets-scoren i høyre kolonne, kunne like gjerne hatt betegnelsen “Effektivitets-score”. Den beregnes ved å multiplisere prosent-tallene og konvertere svaret fra prosent til heltall. Renander har 80%*95%*95%*95%*90%*90 = 56% = 56 poeng.

Tabellen understreker hvor viktig det er at Excel-utvikleren som skal ta hånd om forbedringer rapportsystemer og andre Excel-systemer ikke har svake punkter. Hvis en ansatt eller innleid konsulent har svake punkter, brukes mye tid på unødig arbeid, og resultatet vil aldri komme opp på tilfredsstillende nivå.

RIC Excel Rapporter AS tar heller ikke høyere timepris enn en ung og uerfaren ekstern konsulent eller revisormedarbeider.

TIPS: Før et større oppdrag avtales, er det mulig å engasjere oss på et lite prosjekt eller delprosjekt. Da får du et inntrykk av hvor gode resultater vi klarer å oppnå på kort tid.

 

Om dette virker interessant, ta kontakt med executive consultant Sigurd Renander på telefon 930 46 879