Kundeuttalelser

Agder OPS Vegselskap (AOV) 

“Sigurd Renander var innleid økonomisjef i AOV’s første 8 måneder. Selskapet hadde da vunnet kontrakten på bygging av 38 km motorvei (E18 mellom Kristiansand og Grimstad) med kontraktssum på 3,3 mrd. kroner. Sigurd Renander hadde alene ansvaret for å bygge opp økonomifunksjonen med de  mange krevende rapporteringene det var behov for. Det tyske børsnoterte morselskapet hadde behov for månedsrapporter allerede den tredje arbeidsdag etter månedsslutt!

Takket være Sigurd Renanders egenutviklede rapporteringssystemer laget i Excel, ble alle rapporteringsfrister møtt med god margin. Systemene til Renander var laget i Excel, og var oversiktlige med god dokumentasjon for alle beregninger og sammenhenger. Spørsmål fra revisorer, styremedlemmer og aksjonærer kunne besvares i løpet av minutter. Alle rapporter ble laget med språkmoduler for valgfritt språk (norsk og engelsk).  

Sigurd Renander er en profesjonell bidragsyter som jobber svært selvstendig og som forstår hva jobben går ut på. Hans Excel-systemer er svært praktiske og verdifulle. Det vises tydelig ved at alle Renanders løsninger ble videreført av ny økonomisjef som ble ansatt på fast basis. Sigurd Renander ble først tilbudt den faste stillingen som økonomisjef. 

Sigurd Renander sørget for gode og trygge løsninger i en periode hvor ting var nye og uoversiktlige. Vi gir ham de beste anbefalinger

http://www.agderops.no/

Tanum AS

“Samtidig som Sigurd Renander utførte oppgaver som Controller, tok han og forbedret selskapets Excel-system for månedsrapporter. Med Renanders nye oppsett, går månedsrapporteringen betydelig raskere, samtidig som kvalitet, sikkerhet og dokumentasjon er bedre. For lønningsavdelingen lagde Renander et forholdsvis enkelt men verdifullt Excel-system for registrering av timer for butikkansatte. Da Renander tok ansvaret for hele selskapets årsoppgjør, sørget han for å samle alle avstemminger, beregninger, justeringer og dokumentasjoner av regnskapsposter i et Excel-system. Alt som Sigurd Renander har utviklet for oss i Excel har vi videreført, og hans innsats har gitt oss en reell bonus-verdi.”

https://www.tanum.no

 

Malermester Buer

“Renander AS fikk laget et system for registrering av jobber som skulle gjøres i henhold til en rammeavtale med vår største kunde. Renander ga oss et oversiktlig og svært praktisk Excel-system som sparer oss for masse arbeid. Renanders nye oppsett gir oss for hver leilighet et automatisk tilbud til kunden, ledsaget av budsjett, arbeidsoversikt og materialliste. Sigurd Renander utførte oppdraget på en rask og effektiv måte, og vi føler at vi har fått et produkt som gir oss vesentlige innsparinger.”

http://buergruppen.no