Krisehjelp

Vi bistår bedrifter som har et akutt behov for hjelp

Businessman having stress in the officeVi tar oppdrag som Management-For-Hire innenfor områdene regnskap, revisjon, rapportering og Excel. Oppdragene er gjerne fra 1 til 4 måneders varighet.

Vår lange erfaring fra å jobbe for mange ulike bedrifter hjelper oss til å komme raskt i gang med jobben slik at vi er produktive fra første dag.

Samtidig som vi tar hånd om de praktiske arbeidsoppgavene oppdraget krever, tilstreber vi å skape merverdi for kunden. Vi bruker Excel til arbeidsoppgavene for å være mest mulig effektive. Da lager vi enkle og effektive løsninger i Excel-regneark.

Alle de Excel-løsningene vi lager for å løse vårt oppdrag, overlates vederlagsfritt til kunden, som dermed får en ekstra bonus med stor praktisk verdi.

Oppdragets innhold skreddersys til de behov din bedrift har. Her er noen typer oppdrag vi gjerne tar:

  • Regnskapsreparasjon: Full gjennomgang og korreksjon av regnskap som har mange og store feil
  • Årsoppgjør: Gjennomføring av årsoppgjøret fra A til Å
  • Dokumentasjon: Utarbeiding av full dokumentasjon til årsrevisjon, bokettersyn og due diligence mv.
  • Bemanning: Fungere som økonomisjef/controller i en periode inntil fast ansatt er på plass
  • Feilsøking: Finne feil i korrupte Excel-systemer og utføre reparasjoner og andre forbedringer

Om din bedrift i en periode savner kompetanse eller kapasitet til å ta hånd om arbeidsoppgaver med bokføring, årsregnskap, ligningspapirer og rapportering etc. – ta kontakt!

Våre konsulenter ønsker å utføre mest mulig av slike oppdrag utstasjonert hos kunden, da det gir best resultater.