Excel-løsninger

Å lage et godt Excel-system krever kompetanse på mange områder.

dreamstime_2587973Vi har lang erfaring fra utvikling av gode Excel-systemer. De er funksjonelle, brukervennlige, fleksible og sikre. Excel er et fantastisk verktøy for å samle, lagre og bearbeide store mengder data.

Et godt designet Excel-system gir betydelige gevinster i form av spart tid og lønnskostnader. Investering i et Excel-system for å ta omfattende, detaljrike, arbeidskrevende og repeterende oppgaver er fornuftig.

Noen av våre spesialiteter i Excel:

  1. Utvikle helt nye Excel-systemer for håndtering og automatisering av arbeidsoppgaver
  2. Overføring av manuelle rutiner og arbeidsoppgaver til Excel for å få et mer helhetlig og effektivt system
  3. Samle ulike mindre Excel-systemer for å generere et større Excel-system
  4. Gjøre eksisterende Excel-systemer bedre og mer effektive
  5. Evaluere Excel-systemer for vurdering av kvalitet, feil, risiko og forbederingspotensial
  6. Utvikle effektive Excel-systemer for månedlig regnskapsrapportering i selskap eller konsern.
  7. Delta i større prosjekter hvor det er behov for en kreativ person med solid Excel- og regnskapskompetanse

Vanligvis er oppdragene våre knyttet til regnskap og rapportering, men ikke alltid. Enkelte av våre kunder har bedt om løsninger for å dekke helt særegne behov. Her er tre eksempler:

  • Konvertere kunde- og polisedatabase for et forsikringsselskap fra gammelt til nytt datasystem. Vårt bidrag var å trekke ut store mengder med uregelmessige data og strukturere de i Excel-regneark før de ble lagt inn i nytt system.
  • Lage et system for registrering av oppussingsjobber for et byggefirma som hadde rammeavtale med en større kommune. Vårt Excel-system ga nødendige rapporter for a) Totaltilbud, b) Budsjett, c) Jobbliste og d) Tverrfaglig sjekkliste
  • Sette opp et postliste-system i Excel som ga en komplett søkbar og filtrerbar oversikt over alle inn- og utgående brev i bedriften gjennom flere år

Excel-systemer kan brukes for å ta hånd om de fleste store, tidkrevende, repeterende manuelle arbeidsoppgavene. Det er ikke uten grunn at Excel er verdens viktigste og mest brukte produktivitetsverktøy.